ArtClass - Logo

Collage Almere

Sinds 2015 staan wij ook op de website van Collage Almere met meerdere workshops.
Spetters voor spetters, Eetfestijn, Surrealisme, Wensdromen en Uitronderlijk.

Collage-Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere,  uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.

Scholen in Almere kunnen, deels door de Gemeente Almere gesubsidieerd, via Collage Almere de workshop boeken.